ม.นเรศวร ยกระดับธุรกิจของสถานประกอบการ วิสาหกิจชุมชน

NU SciPark นำทีมวิทยากรลงพื้นที่ให้คำปรึกษาในกิจกรรมยกระดับธุรกิจของสถานประกอบการ วิสาหกิจชุมชนไบรท์อัพน้ำแร่เมืองกำแพงเพชร

วันที่ 15 กันยายน 2566 งานบ่มเพาะธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการจัดการธุรกิจ โดยคุณบุณย์สุภางค์ สุวรรณธเนศ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนไบรท์อัพน้ำแร่เมืองกำแพงเพชร ในเรื่องกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำแร่ Pesila ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการตลาด ด้านการสื่อสารตลาด ด้านการส่งเสริมตลาด ด้านกระบวนการ ด้านการเข้าถึงและได้มาซึ่งลูกค้า ด้านดารบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าของแบรนด์ Pesila

โครงการยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยี และส่งเสริมระบบนิเวศสำหรับสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาค ด้วยการสนับสนุนการเข้าถึงการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน ววน. และการให้บริการด้านเทคโนโลยี

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร