การตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญอย่างไร

เราอยากเห็นทุกคนมีสุขภาพดี… เพราะสุขภาพที่ดีนำมาซึ่งความสุข ความมั่นคงของชีวิต #ขอขอบคุณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก ที่เข้าบันทึกเทปรายการ Healthy Clubs ประเด็น “การตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญอย่างไร”

รายการ Healthy Clubs ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก บันทึกเทปรายการ เรื่อง “การตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญอย่างไร” โดยมี ผศ.นพ.ยุทธพงศ์ พุทธรักษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร และแพทย์ประจำคลินิกตรวจสุขภาพประจำปี รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ รายการดังกล่าว ดำเนินรายการโดย คุณศิวพร ดวงแก้วฝ่าย ผู้ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก (NBT พิษณุโลก) และทีมงาน

ติดตามชมรายการฉบับเต็มได้เร็ว ๆ นี้ ทาง NBT 2 HD
อ่านต่อ : https://med.nu.ac.th/home/index.php?language=&mod=more_detail&nID=19343
ที่มา: PR คณะแพทยศาสตร์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร