รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร รับรางวัลโรงพยาบาลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ (Silver) ประจำปี 2565

รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร รับรางวัลโรงพยาบาลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ (Silver) ประจำปี 2565 จาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในงานวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ “20 ปีนวัตกรรม สร้างสังคมสุขภาพดี”

15 กันยายน 2566 ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และรักษาการผู้อำนวยการ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ารับรางวัลโรงพยาบาลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ (Silver) ประจำปี 2565 จาก นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในงานวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

โดยในปี 2566 โรงพยาบาลต้นแบบและสู่สากลที่ผ่านมาตรฐาน 9 ด้านในปี 2565 จะใช้เป็นสถานที่ต้นแบบในการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำแนะนำกับโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้อยู่ในระดับคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการใช้บริการในโรงพยาบาลให้มีการพัฒนาในก้าวสู่มาตรฐานสากล และสามารถยกระดับในการเป็นโรงพยาบาลต้นแบบและสู่สากลต่อไป

อ่านต่อ : https://med.nu.ac.th/home/index.php?language=&mod=more_detail&nID=19299
ที่มา: คณะแพทยศาสตร์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร