เปิดแล้ว NU GYM & FITNESS

เปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น.- 20.00 น.

NU GYM & FITNESS ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารกีฬาในร่ม ให้บริการเฉพาะนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรเท่านั้น

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร