“การให้จากชีวิตสู่ชีวิต”

วันที่ 20 กันยายน 2566 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 พิษณุโลก สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ดร.ภูริตา เรืองจิรยศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อส่งต่อความหวังโดยการใช้เลือดในร่างกายของเราที่ตั้งใจสละ เพื่อต่ออายุขัยชีวิตของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตร่วมบริจาคเลือดจำนวน 74 ราย และได้รับโลหิตบริจาค จำนวน 58 ยูนิต นับได้ว่าเป็นทานที่ต้องใช้ความตั้งมั่น และตั้งใจในระดับหนึ่ง เพราะคือ “การให้จากชีวิตสู่ชีวิต”

ที่มา: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร