นิสิตสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จิตอาสาร่วมสร้างความดีสู่ชุมชน

โครงการนิสิตแพทย์แผนไทยจิตอาสาร่วมสร้างความดีสู่ชุมชน ของนิสิตสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านวังส้มซ่า หมู่ที่ 1 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยภายในงานมีกิจกรรมการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย การตรวจวินิจฉัย การนวดรักษา การจ่ายยาสมุนไพร และการพอกตา พอกเข่าด้วยสมุนไพร

ภาพโดย : นายสนธยา อุ่นวงศ์
ที่มา: สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร NUradio Naresuan