แนะนำคอร์สเรียนฟรี การออกแบบมาสคอตและการพิมพ์สามมิติ

ได้เวลาอัปสกิล แนะนำคอร์สเรียนฟรี การออกแบบมาสคอตและการพิมพ์สามมิติ | Mascot Design and 3D Printing จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เนื้อหาเกี่ยวกับงานออกแบบสามมิติ การสร้างภาพจำลอง และโมเดลสามมิติด้วย iPad เพื่อตอบสนองความต้องการและนำไปประยุกต์ใช้งานการพิมพ์สามมิติ

ลงทะเบียนเรียนฟรี ที่ https://lms.thaimooc.org/…/course-v1:NU+NU059+2022/about
ที่มา: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร