มาทำความรู้จัก NU SDGs “ป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” กันเถอะ

มาทำความรู้จัก NU SDGs 🧡🌍 “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” กันเถอะ
ที่มา: งานบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร