คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับรางวัล “ส่วนงานต้นแบบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” 

29 สิงหาคม 2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับรางวัล “ส่วนงานต้นแบบที่มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” โดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร