ม.นเรศวร สร้างโอกาสความเท่าเทียม เพราะความพิการไม่ใช่อุปสรรคในการเรียน

ในปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้พิจารณาให้นายวรรธณะ คำอินทร์ หรือน้องทาม มีความพิการทางด้านร่างกาย ไม่มีแขนทั้งสองข้าง เข้าศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

และเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นำโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ พาน้องทาม เข้าเยี่ยมชมหอพักที่จะใช้พักอาศัยและใช้ชีวิตอยู่ในระหว่างการศึกษา และทดลองการใช้บริการต่าง ๆ ในหอพัก อาทิ การขึ้นลงบันได การเปิดห้องห้องพัก เป็นต้น รวมทั้งได้อธิบายการใช้ห้องส่วนรวมต่างๆ อุปกรณ์เครื่องใช้ ภายในหอพักให้ทางน้องทามทราบ ในเบื้องต้นแล้ว

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีศูนย์บริการนิสิตพิการมหาวิทยาลัยนเรศวร (NU DSS) อยู่ในการดูแลของกองกิจการนิสิต จะช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้นิสิตพิการหรือมีความบกพร่อง สามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียมกับนิสิตทั่วไป โดยจัดหาบริการสนับสนุน เพื่อช่วยให้นิสิตพิการสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้

ขอบคุณภาพและข้อมูล จาก Paul wonder กองกิจการนิสิต และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์