นวัตกรรมไม้เทียมรักษ์โลกจากกากกาแฟและเปลือกไข่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์ และทีมผู้วิจัย ได้คิดค้นนวัตกรรมไม้เทียมรักษ์โลกจากกากกาแฟและเปลือกไข่ ที่มีคุณสมบัติ แข็งแรง ทนทาน ราคาถูก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนแนวคิด “Circular Economy” ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ”

ที่มา: สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก