เรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการ

เปิดรับสมัครนิสิต เข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศ (Experiential Learning Program to Accelerate University Student Entrepreneurs Through Collaboration between Regional Science Parks and Global Partners) : ELP�

สิ่งที่จะได้รับจาก ELP : แนวความคิดในการเป็นผู้นำและผู้ประกอบการระดับโลก, โอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ Partner จากต่างประเทศ และโอกาสในการเป็นตัวแทนไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ หรือ เกาหลี เป็นต้น

คุณสมบัติ
– เป็นนิสิต ม.นเรศวร ระดับปริญญา ตรี/โท/เอก
– รับสมัครเพียง 50 คน เท่านั้น
– มีความสนใจในด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม มี Prototype หรือ Idea ก็ได้
– มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงอออก มีความต้องการเป็นผู้ประกอบการ และมีความสนใจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
– สามารถนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษได้�

สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566 ที่ https://shorturl.asia/O3TW9 หรือแสกน QR Code
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Facebook: NU SciPark, Tel. 0 5596 8783 หรือ 08 7522 2896 (โม)
ที่มา: กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร