ม.นเรศวร นำผลงานวิจัยร่วมจัดเเสดงนิทรรศการในงาน บพข.สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทยเชื่อมโลกด้วยวิจัยเเละนวัตกรรมที่ศูนย์ประชุมเเห่งชาติสิริกิติ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล และทีมงาน ได้นำผลงานวิจัย “หลอดเก็บเลือดอินโนเมด” ที่ผ่านการคัดเลือดจาก บพข. เข้าร่วมจัดเเสดงนิทรรศการในงาน บพข.สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทยเชื่อมโลกด้วยวิจัยเเละนวัตกรรมที่ศูนย์ประชุมเเห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

ที่มา: AHS NU Research Society