ศึกษาดูงานบริเวณชุมชนประแส โครงการศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์การประมง

ศึกษาดูงานบริเวณชุมชนประแส
-ฟาร์มเลี้ยงกุ้งเอกชน
-พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล ระยอง
-เยี่ยมชมวิถีชุมชนปากน้ำประแส
-ศึกษาดูงานระบบนิเวศป่าชายเลนทุ่งโปรงทอง

ขอขอบคุณทุกสถานที่ ที่ให้ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง เข้าไปศึกษาดูงาน และดูแลเป็นอย่างดี (ชาวบ้านที่นี่น่ารัก อัธยาศัยดี) โครงการศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์การประมง วันที่ 5-7 เมษายน 2566

ที่มา: วิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยนเรศวร