โอกาสสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาหรือต่อยอดธุรกิจ

โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี 2566 โครงการที่สนับสนุนและพัฒนาธุรกิจ สร้างผู้ประกอบการใหม่ฐานธุรกิจเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบและครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างความตระหนักและสร้างวัฒนธรรมการเป็นผู้ประกอบการ สรรหาและคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะฯ ให้สามารถจัดตั้งและมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างก้าวกระโดด

🌟Highlight
🎯 การอบรมเพิ่มทักษะทางธุรกิจ (Business Skill Training)
🎯 รับการให้คำปรึกษาปัญหาธุรกิจ
🎯 พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์
🎯 แนะนำการวางเป้าหมายทางธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ
🎯 โอกาสรับทุนสนับสนุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
🎯 พร้อมรับสิทธิ์การเข้าใช้บริการต่าง ๆ ของ NU SciPark

✅ ฟรี!!
🔎 ธุรกิจที่เรากำลังมองหา
🔺 สุขภาพและการแพทย์
🔺 อาหารและการแปรรูป
🔺 ICT / Software / Digital Content
🔺 หัตถกรรมและของประดับตกแต่ง

📌 ด่วน!! สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2566 คลิก 👉🏼https://forms.gle/Ttj5ScyDYHrLPsDa9

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ