ม.นเรศวร เปิดคลินิคการแพทย์แผนไทย Smart Care ภายในโครงการ Nu Smart City

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดคลินิคการแพทย์แผนไทย Smart Care ภายในโครงการ Nu Smart City ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ ภายในโครงการ Nu Smart City ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร