ม.นเรศวร ถ่ายทอดความรู้ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 SGtech ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่เข้าเยี่ยมชมระบบไมโครกริดภายใน SGtech และรับฟังการบรรยายด้านไมโครกริด

• Microgrid Service Solution with Zero Net Energy concept.

• P2P Energy Trading Platform with Blockchain Technology

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร