อาจารย์ ม.นเรศวร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายงานประชุมวิชาการระดับภูมิภาคด้านพลังงาน

รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย และ ดร.ยอดธง เม่นสิน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายงานประชุมวิชาการระดับภูมิภาคด้านพลังงาน เรื่อง “Regional Conference on Energy Resilience through Decentralized Power Plants and Smart Grid Integration” จัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology (APCTT) ภายใต้งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2022 (ASEW20220 วันที่ 15 กันยายน 2565

โดยบรรยายใน SESSION II: Integration of decentralized power plants with smart grids – opportunities, challenges and barriers.
– รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย บรรยายหัวข้อ “Integration of distributed energy resources with virtual power plant platform – opportunities, challenges and barriers in Thailand”
– ดร.ยอดธง เม่นสิน บรรยายหัวข้อ “Microgrid Service Solution: the zero net energy concept”

สามารถรับชมและรับฟังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=CboJPfhxonw
เอกสารประกอบการบรรยาย https://apctt.org/…/regional-conference-energy

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน