ม.นเรศวร ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองประเด็น “อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนของ SMEs สู่ธุรกิจชุมชนไทย”

รศ.ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนางาน NU SMART CITY SGtech และ ผศ.ดร.ปรีชา ศรีประภาคาร ศิษย์เก่ารหัส 59 สาขาพลังงานทดแทน SGtech เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองประเด็น “อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนของ SMEs สู่ธุรกิจชุมชนไทย” ในงาน ASEAN Sustainable Energy Week (ASEW) นิทรรศการนานาชาติด้านพลังงานทดแทน เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ฯ ในวันที่ 16 กันยายน 2565

– รศ.ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ บรรยายหัวข้อ “แนวโน้มการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับการใช้งานในภาคชุมชน”

– ผศ.ดร.ปรีชา ศรีประภาคาร บรรยายหัวข้อ “การปรับตัวและแสวงหาแนวทางเพิ่มศักยภาพคนในพื้นที่ชุมชนตนเอง”

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร