ม.นเรศวร “เตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรต้อนรับเปิดเทอม”

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. นายรุ่งรัตน์ พระนาค ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่พร้อมบุคลากรกองอาคารสถานที่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรต้อนรับเปิดเทอม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ ห้องประชุม 2 กองอาคารสถานที่

ที่มา: กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร