ม.นเรศวร ฝึกทบทวน อผศ.มน.

เมื่อเวลา 9.00 น. วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 นายรุ่งรัตน์ พระนาค ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ นายธนเดช นุชรุ่งเรือง รอง หส.ผศ.พ.ล. ร่วมกันเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่ประจำหน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อทบทวนความรู้ เพิ่มศักยภาพในการรักษาความปลอดภัย ณ ลานจอดรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร