ม.นเรศวร ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นำตัวแทนนักกีฬาและบุคลากร เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 ฉัททันต์เกมส์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยเจ้าภาพได้ส่งมอบถ้วยประจำการแข่งขัน และธงประจำการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เจ้าภาพครั้งถัดไปในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 47 ” เจ้ารามเกมส์ ” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 -25 ธันวาคม 2567

ที่มา: โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร