ม.นเรศวร จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Asian Political and International Studies Association (APISA) : APISA2023

ผู้บริหารและอาจารย์จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Asian Political and International Studies Association (APISA) : APISA2023 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อ “Annual Congress Towards New Modalities of Governance in Asia: E-democracy, Civil Society, and Human-Centred Policymaking” โดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานครั้งนี้ด้วย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2566 ณ Merdeka Tower Business Center (MTBC), Warmadewa College บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

ที่มา: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร