ม.นเรศวร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนสถาบันเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น (Basic Human Subject Protection Course) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้กับสถาบันเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกำหนดผู้เข้าร่วมจำนวน 7 คนต่อสถาบันเครือข่าย (ทั้งนี้ให้สิทธิสำหรับคณะกรรมการและผู้ประสานงานที่เกี่ยวข้อง)

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันนี้ – 5 พฤษภาคม 2566 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

ลงะเบียนได้ที่ https://forms.gle/crE8eEdTyWC9nzpv7
ที่มา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร