“การสร้างมูลค่าจากขยะ (Waste to Value (WoV) Towards Healthy Planet)”

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมในงานเกษตรนเรศวร เอ็กซ์โป 2023 โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเป็นกิจกรรม “การสร้างมูลค่าจากขยะ (Waste to Value (WoV) Towards Healthy Planet)”

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. สถานที่ ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ห้องประชุม 9 รับจำนวน 40 ที่นั่ง วิทยากร : ดร.สุดาวดี ยะสะกะ และอาจารย์ณัฐพงศ์ โปรยสุรินทร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียดกิจกรรม https://www.naiexpo.agi.nu.ac.th/?p=4654
ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLScc0_D…/viewform

ที่มา: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร