ออกพื้นที่จัดกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ และปูทะเล

ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ค่ายเปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จ.พิจิตร

ที่มา: วิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยนเรศวร