ม.นเรศวร จับมือภาคเอกชนปั้นแรงงานป้อนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

นายพงศ์ศิริ ศิริธร ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) เปิดเผยภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวรว่า ได้พัฒนาหลักสูตรและบุคลากรร่วมกัน เพื่อปฏิบัติการดิจิทัลแล็บ ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ โปรแกรม Transportation Management System และ Warehouse Management System คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน คาดว่า จะใช้ห้องปฏิบัติการภายในปี 66

นอกจากนี้ความร่วมมือดังกล่าว จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีการฝึกงานและการศึกษาที่เน้นปฏิบัติการในหน่วยงาน หรือสหกิจศึกษา โดยจัดโปรแกรมการฝึกงาน ระหว่างคณะฯ และบริษัทเคอรี่ของนิสิตชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ซึ่งทำให้นิสิตจะได้เรียนและทำงานเสมือนกับการเป็นพนักงานจริง รวมทั้งเพื่อการทำวิจัยร่วมกัน ในเรื่องทางบริษัทเคอรี่มีความสนใจเป็นพิเศษ อย่างเช่นเส้นทางรถไฟลาวจีนที่กำลังเป็นที่น่าสนใจในแวดวงโลจิสติกส์ และเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนบุคลากร มาปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จะจัดการฝึกอบรมระยะสั้นและหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งความร่วมมือด้านการจัดส่งนิสิตคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชนไปปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายวัชรพล สุขโหตุ คณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นภาคเอกชนที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านซัพพลายเชนโซลูชั่น โลจิสติกส์ การขนถ่ายสินค้า การจัดการคลังสินค้า และการกระจายสินค้าทั่วประเทศ จะเป็นประโยชน์และเป็นโอกาสของคณะฯ ที่จะดำเนินกิจกรรมด้านการวิชาการ การวิจัย รวมถึงการฝึกอบรมระยะสั้น และการสหกิจศึกษา

นอกจากนั้น บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS) และระบบการจัดการการขนส่ง (TMS) สำหรับการสร้างห้องปฏิบัติการดิจิทัล ของคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อกันทั้ง 2 ฝ่าย เป็นการทำงานร่วมกันของทั้ง 2 ฝ่าย

ที่มา: dailynews