วิทยาลัยนานาชาติ ม.นเรศวร ร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ดร.ภิสันติ์ ตินะคัต และ Mr. Andris Adhitra อาจารย์ประจำสาขา Event, Hotel and Tourism Management, อาจารย์ศรัณย์พร เกิดเกาะ อาจารย์ประจำสาขา International Business Management พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกว่า 500 คน

ที่มา: วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร