ม.นเรศวร จัดแสดงนิทรรศการ Zero Waste Exhibition

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดและรับชมนิทรรศการ Zero Waste Exhibition
พร้อมรับฟังบรรยาย หัวข้อ “Design a sustainable world”
โดย คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ และเวทีเสวนา “Go Zero Waste ขยะเท่ากับศูนย์”

ในวันที่ 7 ก.ค. 66 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร
>> ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-5596-1287 ถึง 90

ที่มา: กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร