31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก(World No Tobacco Day) โดยในปี 2566 ไทยกำหนดคำขวัญ “บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย” เตือนภัยบุหรี่ทุกชนิด ทำลายสุขภาพทั้งตัวผู้สูบและคนรอบข้าง และเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคเรื้อรังในหลายระบบของร่างกาย

ด้วยความปรารถนาดีจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร