คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ผู้สอนภาษาพม่า

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ผู้สอนภาษาพม่า สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 1 อัตรา จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 รับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
>>> https://shorturl.asia/w5yiO

2. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานทางออนไลน์ ได้ที่ Google form
>>> https://forms.gle/vym16zKXgAiupG8W8

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 2041
ที่มา: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร