ม.นเรศวร ร่วมเสวนานำเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ (National Energy Trading Platform)

รศ.ดร.วัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ดร.ยอดธง ร่วมเสวนานำเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ (National Energy Trading Platform) ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร