ม.นเรศวร ร่วมหารือความร่วมมือด้าน SMART CITY กับ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยอาจารย์ นักวิจัย ที่ดูแลด้าน Smart City เข้าร่วมหารือความร่วมมือด้าน SMART CITY กับ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ณ วังจันทร์วัลเล่ย์ จ.ระยอง ในการขับเคลื่อน Smart City Thailand

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร