ม.นเรศวร ต้อนรับคณะกรรมาธิการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ในการเข้าศึกษาดูงาน Smart City

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี ร่วมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการ SGtech ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ในการเข้าศึกษาดูงาน Smart City ณ SGtech ในวันที่ 22 กันยายน 2564

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร