ม.นเรศวร เพิ่มจำนวนรถให้บริการรับส่งพลังงานสะอาด

เมื่อเวลา 10.00 น. วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการจัดซื้อพร้อมด้วยบุคลากรกองอาคาร ได้ร่วมกันตรวจสอบคุณสมบัติของรถไฟฟ้าคันใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 5 คัน เพื่อนำมาให้บริการรับส่งประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรและช่วยลดมลพิษได้อีกทางหนึ่ง

ที่มา: กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร