ม.นเรศวร จัดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับมัธยมศึกษา “ดาวรุ่งลุกทุ่งนเรศวร ครั้งที่ 12”

การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับมัธยมศึกษา “ดาวรุ่งลุกทุ่งนเรศวร ครั้งที่ 12” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฏาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นับเป็นกิจกรรมการร่วมสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนทั่วประเทศ ที่มีความรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง รวมทั้งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของไทย ที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติให้คงอยู่สืบไป

ที่มา: กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร