ม.นเรศวร ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

บรรยากาศ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารกีฬาในร่มและด้านหน้าอาคารสระว่ายน้ำสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่มา: กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร