ผู้ว่าฯ พิษณุโลกและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานฯ ในสังกัด ม.นเรศวร

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม (ดร.จรัสดาว คงเมือง) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายรณชัย จิตรวิเศษ) และ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก (นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ) พร้อมด้วยคณะ ให้เกียรติตรวจเยี่ยมติดตามนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชานุเคราะห์ จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมเสลา 1 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนักเรียนทุนพระราชทานฯ ในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 17 คน  ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ได้พูดคุย ซักถามเกี่ยวกับผลการเรียน ความเป็นอยู่ ครอบครัว สวัสดิการต่างๆ และการใช้ชีวิตของนักเรียนทุนพระราชทาน โดยได้มอบถุงยังชีพและเงินทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนทุกคนด้วย

ที่มา: กองกิจการนิสิต มหาวิยาลัยนเรศวร