อยากเลิกบุหรี่แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร? ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร มีคำตอบ

31 พฤษภาคม 2566 วันงดสูบบุหรี่โลก “World NO! tobacco day”

สนใจอยากจะเลิกบุหรี่แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร ลองสแกน QR code (ในรูป) เพื่อรับบริการ ขอคำปรึกษา”เลิกบุหรี่ทางไกล กับเภสัชกรอาสา” หรือเดินเข้ามาขอรับคำปรึกษา #เภสัชกรร้านยา คณะเภสัชฯ ม.น. ได้นะคะ เภสัชกรจะพาคุณเลิกบุหรี่ พร้อมกับมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะ

*หมายเหตุ รูปที่ใช้ได้รับการอนุญาตจากบุคคลในภาพแล้วตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 แล้ว #ร้านยาคณะเภสัชฯมน. โทร 055-302093, 063-7151932

ที่มา: ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร