Archives December 2019

ม.นเรศวร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้เพื่อยกระดับสินค้าชุมชน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้เพื่อยกระดับสินค้าชุมชน จัดขึ้นที่วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ม.นเรศวร ร่วมกับ วช. และ กอรมน. จัดฝึกอบรมให้กับเครือข่ายปราชญ์ชุมชน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต ม.นเรศวร ร่วมสิงห์อาสาลงพื้นที่ภาคเหนือ มอบเสื้อกันหนาวแก่ชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกล

ในปีนี้สิงห์อาสาและเครือข่ายนักศึกษาจากหลายสถาบัน ระดมทีมงานลงพื้นที่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อส่งมอบเสื้อกันหนาวถึงมือชาวบ้านในถิ่นทุนกันดาร ให้ไออุ่นกว่า 50,000 ตัว

โดยล่าสุดได้ลงพื้นที่ ที่โรงเรียนบ้านห้วยสัมป่อย ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งกลุ่มสิงห์อาสา โดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี พร้อมด้วยนักศึกษาจากเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาภาคเหนือรวม 11 สถาบัน ร่วมมอบเสื้อกันหนาวกว่า 1,000 ตัว นอกจากนี้ มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่วงฤดูหนาวและการดูแลสุขภาพช่องปากให้แก่ชาวบ้านและเด็กๆในชุมชน

ซึ่งหมู่บ้านห้วยส้มป่อย มีทั้งสิ้น 207 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมดประมาณ 700 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวเผ่าปกาเกอะญอ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกลำไยเป็นหลัก พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่บนภูเขาสูงชัน และที่ราบเชิงเขา โดยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,200 เมตร เป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์รวมถึงเป็นป่าต้นน้ำ อุทยานแห่งชาติออบหลวง และพื้นที่รอยต่ออุทยานแห่งชาติอินทนนท์ ในช่วงเดือน ธ.ค.-ม.ค. จะประสบภัยหนาว อุณหภูมิโดยเฉลี่ยในฤดูหนาวอยู่ระหว่าง 5-10 องศาเซลเซียส

นักศึกษาจากเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาภาคเหนือ ที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ มีจำนวนกว่า 100 คน จาก 11 สถาบัน ประกอบด้วย ม.แม่ฟ้าหลวง ม.ราชภัฏเชียงราย ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย ม.เชียงใหม่ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่ ม.ราชภัฏลำปาง ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ม.นเรศวร ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม และ ม.พะเยา ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

โดย ในช่วงฤดูหนาว ตลอดเดือนธันวาคมที่ผ่านมา สิงห์อาสาและเหล่าคณะกรรมการเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา ได้ลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาวในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายพื้นที่ อาทิ เลย สกลนคร มหาสารคาม เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน พะเยา เชียงราย ซึ่งหลังจากนี้ก็จะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการรับประกันว่าพี่น้องในถิ่นทุรกันดารที่กำลังประสบภัยหนาวจะได้มีเสื้อกันหนาวสิงห์อาสาใส่คลายความหนาวรับไออุ่นตลอดช่วงฤดูหนาวนี้แน่นอน

ทั้งนี้ยังได้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โดยมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ที่ขับเคลื่อนภารกิจลงพื้นที่ดูแลรักษาเรื่องสุขภาพของชาวบ้านและเด็กๆ ให้มีสุขภาวะอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ต่อเนื่องมานานกว่า 3 ทศวรรษ ก็จะเดินหน้าควบคู่ไปพร้อมกับการมอบเสื้อกันหนาวให้ไออุ่นอีกด้วย

ที่มา: sanook.com

Sustainability

NARESUAN UNIVERSITY

Solverwp- WordPress Theme and Plugin