SDG 11

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน โดยมีนโยบายด้านเมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) ดังนี้
    1. เสริมสร้างและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย การดูแลชีวิตและทรัพย์สิน ในมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบข้าง สร้างชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่
    2. มีส่วนร่วมในทำนุบำรุงอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ศิลปะ และภูมิปัญญา ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
    3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม อย่างยั่งยืน

SDG 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน

ให้ความรู้ร่วมสร้างจิตสำนึกและมาตรการเพื่อความปลอดภัยอย่างแท้จริงตามกฎหมายจราจรทางบก

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ร่วมการสัมมนา เรื่อง จิตสำนึกและมาตรการเพื่อความปลอดภัยอย่างแท้จริงตามกฎหมายจราจรทางบก โดยเข้าร่วมเวทีอภิปราย ภายใต้หัวข้อ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยกับการสร้างมาตรการสำหรับความปลอดภัยบนถนน” โดยมี นายจุมพฏ

Read More

ม.นเรศวร จัดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับมัธยมศึกษา “ดาวรุ่งลุกทุ่งนเรศวร ครั้งที่ 12”

การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับมัธยมศึกษา "ดาวรุ่งลุกทุ่งนเรศวร ครั้งที่ 12" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฏาคม 2565 ณ

Read More

ไฟฟ้าไม่มีวันหลับ

วันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2565 บุคลากรกองอาคารสถานที่และหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ยั่งยืน ยืดอายุการใช้งาน ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดโดย นายรุ่งรัตน์ พระนาค ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และมีกำหนดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในเวลา

Read More

ม.นเรศวร ฝึกทบทวน อผศ.มน.

เมื่อเวลา 9.00 น. วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 นายรุ่งรัตน์ พระนาค ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ นายธนเดช นุชรุ่งเรือง รอง หส.ผศ.พ.ล. ร่วมกันเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่ประจำหน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร

Read More

ม.นเรศวร “เตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรต้อนรับเปิดเทอม”

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. นายรุ่งรัตน์ พระนาค ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่พร้อมบุคลากรกองอาคารสถานที่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรต้อนรับเปิดเทอม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ ห้องประชุม

Read More

บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อความยั่งยืน

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายรุ่งรัตน์ พระนาค ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ได้มอบหมายให้ นายกฤษดา เกิดโภคา หัวหน้างานสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุงพร้อมด้วยบุคลากร เริ่มดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตามจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร

Read More

ม.นเรศวร เดินหน้าโครงการ Smart Container for Smart Micro-Grid Technology ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมด้าน Smart City และ นวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมอาคารสัมมนา วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในโอกาสที่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนำร่อง Smart Container for Smart

Read More

เสวนา “จัดการสิ่งแวดล้อมใน-นอกที่พักอย่างไรไม่เสี่ยงติดโควิด”

ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสถานความเป็นเลิศเพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และภาคีเครือข่าย ขอเชิญผู้สื่อข่าวและผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ “จัดการสิ่งแวดล้อมใน-นอกที่พักอย่างไร ไม่เสี่ยงติดโควิด” วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 9.00 –

Read More

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ผ้า เรื่อง “ลาย” ฟื้นฟูหลังโควิค

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ผ้า เรื่อง “ลาย” (Pattern Exhibition 2021) โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: Prosperity

SDG7, SDG8, SDG9, SDG10, SDG11